Hát quan họ, “Hoa thơm bướm lượn” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.