Người Tây phương vừa cuồng tín vừa cuồng truyền giáo.

Giá “ông cố đạo” thôi “cầm bó đuốc mà rê chân người” để trông lại “chân” mình: nào bạo động, nào ly dị, nào văn hóa tinh thần tụt xuống tầm cỏ, nào đồng tính! Tổ tiên ông mà có về thăm con cháu chắc chắn sẽ khóc ròng đấy. Còn Đức Chúa Trời thì hẳn đang phân vân không biết xử trí thế nào đối với những cặp A-A, E-E muốn lên Thiên Đường!

Vấn đề ở Tây phương bây giờ không phải chỉ là rửa chân nữa rồi, mà là tắm thật kỹ, có gội đầu. Chân thành chúc tắm gội thành công!

(Thu Tứ)Shintaro Ishihara, “Tự cho mình đúng!”
(Một số) người Mỹ xem những “lý tưởng” của họ là có giá trị tuyệt đối, tâm lý tự cho mình đúng ấy khiến họ không hiểu nổi tại sao cái gọi là “quyền phổ biến” của họ lại làm cho các nước khác khó chịu đến thế


(Trích Shintaro Ishihara,
The Japan That Can Say NO, nxb. Simon & Schuster, New York, Mỹ, 1989, tr, 76. Nhan đề phần trích tạm đặt.)