Dân ca Huế Hò Mái Nhì sau đây sẽ do Thu Hiền hát...Hò mái nhì (TH)Xin bấm vào đây để nghe