Hát ru, “Cái cò cái vạc cái nông”Xin bấm vào đây để nghe.