Trịnh Công SơnHai Mươi Mùa Nắng Lạ sau đây sẽ do Trịnh Vĩnh Trinh hát...Hai mươi mùa nắng lạ (TVT)Xin bấm vào đây để nghe