Đêm Thu sau đây sẽ do Hồng Hạnh hát...Đặng Thế Phong, “Đêm thu” (HH)Xin bấm vào đây để nghe