Có hương trong ổi bay ra
Có hương ở tận đâu xa “bấm” vào
Ổi hương, hết ổi, hết mùi
Em hương, ổi hết, vẫn dài dài thơm!

(Thu Tứ)Phùng Cung, “Vết thơm”Em về phố rồi
Trái ổi chín
Ðể nhiều vết bấm
Mấy chiếc kiến đen
Ngơ ngác tìm thơm.