Khuyết danh, Ngày giông đầm Chuồn (ảnh đẹp quá, có ai biết tên tác giả?...)