Hình thức như cái áo. Tinh thần như dáng người.

Áo người khác mặc vừa vặn, nhưng ta mặc vào có thể rộng chật ngắn dài.

Cái áo mới không thể tạo ra dáng người mới!

Dáng phải đổi trước, rồi sau đó ta mới thay được áo!

(Thu Tứ)Thái Tuấn, “Hình thức, tinh thần”Tôi nghĩ rằng: hình thức mới không thể tạo ra một tinh thần mới (...)


(Nguyễn Ngu Í phỏng vấn một số họa sĩ về quan niệm hội họa, đăng lần đầu trên tạp chí
Bách Khoa ở Sài Gòn, đăng lại trên tạp chí Tân Văn, Mỹ, số 8, năm 2007)___________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.