Truyền thống nước ngoài mà hay hơn truyền thống dân tộc thì thay cũng được chứ sao!

Hóa Tây mà như hóa tiên thì cứ hóa. Nhưng Tây không phải tiên. Trong xã hội Tây phương hiện đại, số cá nhân mắc tâm bệnh ngày một nhiều và đạo đức đã gần bị hoàn toàn triệt tiêu.

Hãy cố giữ lấy “nét đặc thù” con người lành mạnh và ăn ở theo đạo lý, Việt Nam ơi!

(Thu Tứ)Trần Văn Khê, “Xin đừng thay truyền thống”
Bảo vệ truyền thống (...) giữ (...) nét đặc thù (...) nhưng (...) tiếp thu những cái hay của thế giới để làm giàu cho (...) văn hóa của mình (...) không bao giờ, để cho truyền thống nước ngoài thay thế truyền thống dân tộc của ta.


(Trần Văn Khê,
Tiểu phẩm, nxb. Trẻ, 1997, tr. 184. Nhan đề phần trích tạm đặt.)