Dạ Cổ Hoài Lang sau đây sẽ do Bích Tuyền hát...Cao Văn Lầu, “Dạ cổ hoài lang” (BT)Xin bấm vào đây để nghe