Trịnh Công Sơn, “Chiều một mình qua phố” (TN)Xin bấm vào đây để nghe.