Đặng Nhật Minh, “Bao giờ cho đến tháng mười”Xin bấm vào đây để xem