Phim Núi tương tư lấy truyện Thề non nước của Tản Đà làm kịch bản.Tự Huy, Núi tương tưXin bấm vào đây để xem