Ca Dao Mẹ sau đây sẽ do Đàm Vĩnh Hưng hát...Trịnh Công Sơn, “Ca dao mẹ” (ĐVH)Xin bấm vào đây để nghe.