Dân ca Bắc bộ Trống Cơm sau đây sẽ do Như Quỳnh, Thanh Trúc và Shayla hát...Dân ca Bắc - Trống cơm (NQ, TT, SL)Xin bấm vào đây để nghe