Tôi vẽ cụ thể, vẽ trừu tượng, chẳng qua là vẽ hồn tôi!

(Thu Tứ)Đinh Cường, “Có chăng là...”tôi vẽ (...) Có thể hiện chăng là thể hiện con người tôi (...)


(Nguyễn Ngu Í phỏng vấn một số họa sĩ về quan niệm hội họa, đăng lần đầu trên tạp chí
Bách Khoa ở Sài Gòn trước 1975, đăng lại trên tạp chí Tân Văn, Mỹ, số 8, năm 2007)
________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.