Dân ca Bắc bộ hát văn Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn sau đây sẽ do Văn Chương cùng một tốp nữ biểu diễn...Hát văn - Chầu đệ nhị thượng ngàn (VC)Xin bấm vào đây để nghe