Dân ca quan họ Trên Rừng 36 Thứ Chim sau đây sẽ do ca sĩ Đức Cần hát...Hát quan họ - Trên rừng 36 thứ chim (ĐC)Xin bấm vào đây để nghe