Thu Tứ, “Suối Yến”
I

bến đò đâu
mà hoa đỏ bồi hồi, xao xuyến
lững lờ
suối
rừng rực
cây
hóa lửa trên bờ
bao giờ
thôi tự thiêu mình tung tóe, hoa ơi!

II

bến đâu, hoa đỏ bồi hồi
lững lờ suối chảy rực trời lửa hoa
giận ai cây đốt trời xa
tóe tung một đám khách qua giật mình.


Chùa Hương
Mùa hoa gạo 2007