Dân ca hát ru con Huế 1 sau đây sẽ do một ca sĩ khuyết danh hát...Hát ru con Huế 1 (kd)Xin bấm vào đây để nghe