Dân ca Bắc bộ xẩm chợ lời thơ Tản Đà sau đây sẽ do Văn Tý biểu diễn...Hát xẩm - Thơ Tản Đà (3 bài) (VT)Xin bấm vào đây để nghe.