Ảnh chụp ở Triển lãm Di tích Hoàng thành Thăng Long , Hà Nội, 10-2010