Văn Thái, “Tìm người quan họ”Ðây rồi quán dốc cây đa
Mà cô mặc áo vỏ dà nay đâu
Mưa xuân gội đẫm mái đầu
Ði tìm người hát qua cầu gió bay
Năm xưa vẫn ở chốn này
Nhờ ai đan nón chơi ngày hội xuân
Còn đây chiếc nón ba tầm
Biết trao ai đội chơi rằm tháng giêng
Chiều tàn nắng gợi nhớ thương
Hội tan về vẫn vấn vương tơ sầu
Hỏi xuân liền chị xưa đâu
Ðể cho nón tủi, để sầu lòng ai
Ngày xuân thì vẫn còn dài
Hội xuân chỉ một hôm nay tan rồi
Hát câu giã bạn người ơi
Buồn trông lẻ bóng chim trời xa xa
Ðây rồi quán dốc cây đa
Mà cô mặc áo vỏ dà nay đâu.(1)_______________
(1) Anh Cau người thôn Châm Khê, xã Yên Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, chép tặng năm 1993, bảo do một người tên Văn Thái làm năm 1992.