Trần TiếnCô Bé Vô Tư sau đây sẽ do Hồng Nhung hát...Cô bé vô tư (HN)Xin bấm vào đây để nghe