Ngọc Bằng, Hạnh phúc bờ sương (ảnh chụp ở Sa Pa, tên tạm đặt)