Làm nghệ thuật mà kém thành thật thì kết quả không thành công đến mức có thể. Nghĩa là người nghệ sĩ kém thành thật tự giới hạn giá trị của tác phẩm mình. Thực ra làm bất cứ chuyện gì cũng thế!

(Thu Tứ)Nguyễn Gia Trí, “Chớ giả với chính mình”Làm nghệ thuật điều chính yếu nhất là thành thật. Cái hại nhất là giả với chính mình (...) Làm hàng trăm cái hỏng để lấy nửa cái được hoặc một cái được. Người nghệ sĩ không bao giờ thỏa mãn với chính mình.


(Trích “Một số ghi chép của họa sĩ Nguyễn Gia Trí về nghệ thuật”, Nguyễn Xuân Việt sưu tầm, đăng trên tạp chí
Mỹ Thuật của Hội Mỹ thuật TPHCM, số 10, 11/1993, in lại trong Các bậc thầy hội họa Việt Nam: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, nxb. Mỹ Thuật, HN, VN, 1995, tr. 3-5. Nhan đề phần trích tạm đặt.)