Trịnh Công SơnHoa Xuân Ca sau đây sẽ do Khánh Ly hát...Hoa xuân ca (KL)Xin bấm vào đây để nghe.