Văn CaoMùa Xuân Đầu Tiên sau đây sẽ do Ánh Tuyết hát...Mùa xuân đầu tiên (AT)Xin bấm vào đây để nghe.