Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông sau đây sẽ do Việt Hoàn và Anh Thơ hát...Phan Huỳnh Điểu, “Cuộc đời vẫn đẹp sao” (VH, AT)Xin bấm vào đây để nghe.