Trịnh Công Sơn, “Cánh chim cô đơn” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.