Dân ca Bắc bộ hát trống quân Đố Giảng sau đây sẽ được biểu diễn bằng tốp ca nam nữ...Hát trống quân - Đố giảng (kd)Xin bấm vào đây để nghe