Nguyễn Quang Hà, “Thư tịch Tàu về Biển Đông”
Trong những năm qua, Ban Biên giới (...) đã (...) sưu tầm được nhiều sách cùng bản đồ của Trung Quốc (...)

Ðịa lý đồ vẽ khoảng 1189-1190, tác giả là Hoàng Thường, khắc đá năm 1247, được lưu giữ tại phủ học Tô Châu (...) Giới hạn cực nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam.

Tập bản đồ của Thuế An Lễ soạn vào đời Tống có lời tựa của Tô Thức (...) Trong đó, điểm cực nam trên bản đồ Trung Quốc thời Tống chỉ vẽ đến đảo Hải Nam (...)

thời Minh (...) Trần Tổ Phụ soạn (...) bản đồ toàn quốc (...) mang tên Hoàng Minh đại thống nhất tổng đồ (...) giới hạn cực nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam (...)

triều Thanh có Hoàng dư toàn đồ (...) giới hạn cực nam của bản đồ là vĩ tuyến 18 (...) chứng minh lãnh thổ Trung Quốc không vượt quá đảo Hải Nam (...)

điều chúng ta quan tâm (...) là tính nhất quán ở các sách đó khi mô tả về hai quần đảo trên Biển Ðông với tên gọi Thiên Lý Trường Sa, Vạn Lý Thành Ðường vẫn thuộc nước ngoài, không thuộc Trung Quốc (...)

hai quần đảo (này) (...) người Trung Quốc (trước kia) luôn luôn coi là nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc (...)

Hoàng Sa và Trường Sa mãi là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.


(Trích Nguyễn Quang Hà, “Về một số tư liệu thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Biển Ðông nước ta”, in trong
Thông báo Hán Nôm học năm 2003 của Viện Nghiên cứu Hán Nôm xuất bản ở Hà Nội năm 2004. Nguyễn Quang Hà làm việc trong Ban Biên giới thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nhan đề phần trích tạm đặt.)