Dân ca quan họ Người Ở Đừng Về sau đây sẽ do Đức Thành biểu diễn bằng đàn bầu...Hát quan họ - Người ở đừng về (đàn bầu ĐT)Xin bấm vào đây để nghe