Dân ca Nam bộ Ru Con sau đây sẽ do Thanh Tâm biểu diễn bằng đàn bầu...Ru con (TT đàn bầu)Xin bấm vào đây để nghe