Đỗ Minh TuấnỜ nhỉ, không có gương soi làm sao biết mình đẹp. Ai thích gương máy bay, phi thuyền, vi tính v.v. mặc ai, ta cứ giở gương
Tâm kinh, Đạo đức kinh ra mà ngắm dung nhan hoa hậu của mình.

(Thu Tứ)Tấm gương kỹ thuậtTrí tuệ loài người không phải là cô gái xinh đẹp chỉ có thể tự tin vào sắc đẹp của mình khi soi vào tấm gương kỹ thuật.


(Ðỗ Minh Tuấn,
Ngày văn học lên ngôi, nxb. Văn Học, Hà Nội, 1996, tr. 87)


____________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.