THU TỨ - Tiểu sửTên thật Ðoàn Thế Phúc, sinh năm 1955 tại Qui Nhơn, vào Sài Gòn năm 1960, du học năm 1973, tốt nghiệp kỹ sư hàng không ở California Institute of Technology năm 1981, làm việc trong kỹ nghệ chế tạo máy bay ở Mỹ tới năm 1991, chủ yếu tại công ty McDonnell-Douglas. Từ năm 1991 kinh doanh riêng. Đã về nước gần 20 lần. Từ đầu năm 2015, ở trong nước nhiều hơn ở ngoài.

Sách đã in: Tìm tòi và suy nghĩ (Mỹ, 2005), Thơ văn (Mỹ, 2005), Tùy bút (Mỹ, 2008), Cảm nghĩ miên man (Việt Nam, 2015).

Sách sẽ in: Cảm nghĩ miên man 2, 3..., Dịch thơ Đường, Dịch thơ Hán văn Việt Nam, Làm bài thơ khác, một số tập ảnh...