THU TỨ - Tiểu sử

Tên thật Đoàn Thế Phúc, sinh năm 1955 tại Qui Nhơn, vào Sài Gòn năm 1960, du học Úc 1973, qua Mỹ 1976. Tốt nghiệp kỹ sư hàng không ở Viện Công nghệ California năm 1981. Làm việc trong kỹ nghệ hàng không Mỹ. Nghỉ hưu đã lâu.

Tác phẩm xuất bản ở hải ngoại: Tìm tòi và suy nghĩ (2005), Thơ văn (2005), Tùy bút (2008).

Tác phẩm xuất bản ở Việt Nam: Cảm nghĩ miên man (2015), Cảm nghĩ miên man II (2017), Dịch thơ Đường (2017).