Vũ Tự Lập, “Sinh vật ở Việt Nam”
Sự đa dạng về thành phần loài thì thật ấn tượng. Nước ta có tới 14.624 loài thực vật thuộc gần 300 họ, trong đó có 9949 loài sống ở đai rừng nội chí tuyến gió mùa chân núi và 4675 loài sống tại các đai rừng á chí tuyến và ôn đới gió mùa trên núi. Xét về cây nông nghiệp, thì tính sơ bộ Việt Nam đã có hơn 200 loài, trong khi đó cả một trung tâm cây nông nghiệp lớn như Hoa Nam chỉ có 136 loài và toàn Ðông Nam Á kể cả Hoa Nam, tập trung ba trong tám trung tâm cây trồng trên thế giới, cũng chỉ khoảng 270 loài. Còn về động vật, thì nước ta có tới 11.217 loài và phân loài, trong đó có 828 loài chim (tính đến phân loài thì được 1040), 223 loài thú, 272 loài bò sát, 87 loài lưỡng cư, 5000 loài côn trùng, 2000 loài cá biển, 471 loài cá nước ngọt và hàng nghìn loài tôm cua, nhuyễn thể và thủy sinh vật khác (...)

Về cơ bản, giới thực vật Việt Nam được hình thành từ kỷ Ðệ Tam và cho đến nay rất ít thay đổi. Chính vì thế mà căn cứ vào sự giống nhau của thực vật từ kỷ Ðệ Tam giữa bắc Việt Nam và nam Trung Quốc, mà có tác giả đã gộp chúng vào trong một khu hệ chung, gọi là khu hệ Việt Bắc - Hoa Nam (...)


(Vũ Tự Lập,
Ðịa lý tự nhiên Việt Nam, nxb. Ðại Học Sư Phạm, VN, 2003, tr. 234)____________
Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.