Ngọc Thanh, Hình hình bóng bóng (tên gốc là "Nhịp điệu đường phố")