Trịnh Công Sơn, “Con mắt còn lại” (TCS)Xin bấm vào đây để nghe.