Lời kêu gọi cho biết tên tác giảBất cứ thứ gì cũng do ai đó làm ra.

Trưng bày thứ nọ thứ kia, cần nêu tên người làm ra nó.

Tiếc thay có rất nhiều thứ hiện nay chúng tôi chưa biết tên tác giả.

Những trường hợp ghi “khuyết danh”, kính xin quý vị nào biết tên tác giả vui lòng cung cấp thông tin để chúng tôi có thể bổ khuyết cho hợp lẽ công bằng.