Lời thưa độc giả
Trang điện tử GOCNHIN.NET ra đời nhằm mục đích ghi lại một hình ảnh tích cực của “thế giới Việt Nam”.

Cụ thể, nội dung trang gồm

- Tác phẩm, phát biểu biểu dương tâm hồn và trí tuệ Việt Nam
- Ý kiến giúp soi sáng nguồn gốc, lịch sử, văn hóa Việt Nam
- Ðủ loại tư liệu về đất nước, con người Việt Nam.

Do quy mô dự án quá lớn, những gì đã trưng bày cho đến nay mới chỉ là một phần rất nhỏ của “kho tàng”.(1)

Tuy nhóm thực hiện luôn hết sức cố gắng, sai sót chắc chắn không tránh được. Ngoài ra, về tổ chức vẫn đang tồn tại nhiều chỗ luộm thuộm hoặc chưa hợp lý. Kính mong bạn đọc rộng lòng bỏ qua và chỉ giáo giúp hoàn thiện._______________________
(1) Xin lưu ý thứ tự xuất hiện trước sau chỉ là ngẫu nhiên.