Ca Dao Mẹ sau đây sẽ do Thái Thanh hát...Trịnh Công Sơn, “Ca dao mẹ” (TT)Xin bấm vào đây để nghe.