Hát ru - “Cò lả” (đàn bầu Thanh Tâm)Xin bấm vào đây để nghe.