Để ý Trần Phu gọi người Việt Nam là người Giao. (TT)Trần Phu, “Ăn cau khô, ăn cau tươi”Người đất Mân (Phúc Kiến), Quảng (Quảng Ðông, Quảng Tây) ăn cau đều ăn cau khô. Họ trộn cau này với trầu và vôi để ăn. Riêng người Giao (Việt Nam) chỉ ăn cau mềm, lấy cau còn tươi non, dùng lá trầu khoảng một hai tấc, quết vôi làm bằng vỏ sò rồi bọc lại ăn.

(Mân, Quảng nhân tân lang giai đạm can giả, dĩ lâu đằng, thạch khôi hòa chi. Giao nhân duy đạm nhuyễn tân lang; thủ tân thái nỗn giả, dĩ lâu đằng diệp nhị thốn đồ hiện khôi lý nhi thực.)


(Trần Phu (tức Trần Cương Trung, sứ nhà Nguyên sang Việt Nam đời Trần, ở từ tháng 3 đến tháng 5-1293),
An Nam tức sự, Lê Mạnh Hùng dịch, đăng trên tạp chí Thế Kỷ 21, Mỹ, số 147, 7-2001)