Trịnh Công Sơn, “Chiều một mình qua phố” (VK)Xin bấm vào đây để nghe.