Về bài thơ nổi tiếng sau đây, Hoài Thanh viết: “... đã có lúc chúng ta ngờ không biết có phải thơ Nguyễn Trãi không vì lời thơ hình như quá mới. Nhưng sau khi đọc tập thơ nôm Nguyễn Trãi, tôi lại nghĩ bài thơ này ý thơ cũng rất có thể bắt nguồn từ thơ Nguyễn Trãi.”(1) Tức sau cũng như trước, Hoài Thanh vẫn thấy “lời (...) hình như quá mới”, do đó thơ khó lòng là của...

Theo một số nhà nghiên cứu, thể lục bát chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ 15, sau khi Nguyễn Trãi qua đời. Có thể khi Nguyễn Trãi còn sống, lục bát đã phôi thai. Nhưng lời Lơ Lửng Bên Sông lại không giống thứ lời phôi thai. Cho nên nếu quả thực lục bát chỉ mới khoảng 500 năm tuổi thì đây không phải là thơ Nguyễn Trãi.

Không biết ai đã “vay” tứ cũ để làm “thơ mới” thế này.

(Thu Tứ)

(1)
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, VN, 1982, tr. 43.Ca dao, “Lơ lửng bên sông”Chiếc thuyền lơ lửng bên sông
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay
Chắc chi thiên hạ đời nay
Mà đem non nước làm rầy chiêm bao
Ðã buồn về trận mưa rào
Lại đau về nỗi ào ào gió đông
Mây trôi nước chảy xuôi dòng
Chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình.văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam