Trịnh Công Sơn, “Rồi như đá ngây ngô” (KL)Xin bấm vào đây để nghe.