Phạm Thế Ngũ
Bà Huyện Thanh Quan
Không biết tên thật, không biết năm sinh, năm mất. Người làng Nghi Tàm, huyện Hoàn Long (Hà Ðông). Cha là Nguyễn Lý (1755 - 1837), làm đốc học tỉnh Sơn Tây rồi Hải Dương. Chồng là Lưu Nghị, người làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì (Hà Ðông), đậu cử nhân năm 1821, làm tri huyện Thanh Quan (Thái Bình).

Bà Huyện Thanh Quan nổi tiếng hay chữ, có thời kỳ làm Cung trung giáo tập ở Huế, dạy các công chúa và cung phi. Lưu lại sáu bài thơ nôm: Thăng Long thành hoài cổ, Qua đèo Ngang tức cảnh, Chiều hôm nhớ nhà (hai bài), Cảnh thu, Chùa Trấn Bắc.


(Theo
Việt Nam văn học sử giản ước tân biên của Phạm Thế Ngũ)