Trịnh Công SơnRu Tình sau đây sẽ do Khánh Ngọc hát...Ru tình (KN)Xin bấm vào đây để nghe